STRØMSTANS

 

Kan medføre at også brukere utenfor nevnte områder ikke har TV-signaler 

Det er planlagt strømstans i områdene ved Odnesvegen, delvis Åslundmarka, Granåsbakken, Tollerudvegen, Grasbriketten og Skjerven skog. 
Dette er planlagt onsdag 19/8 fra ca 21.00 til torsdag 20/8 til ca 06.00.

06.08.15

Les mer
 

Ny distribusjonsvtale

 

Her finner du link til den nye distribusjonsavtalen som ble vedtatt på årsmøtet i mai 2015.

 

Les mer
 

Årsmøteprotokoll for 2015

 

Her finner du linker til protokoll fra årsmøtet i mai 2015 

Les mer
 

Tilleggsaker til årsmøtet

 

Styret i Hunndalen TV og Bredbånd har mottatt ett forslag til årsmøtet innen fristen (se les mer). Forslaget legges fram til drøfting og behandling. Årsmøtet avholdes på personalrommet på Blomhaug skole kl. 1900 torsdag 21. mai.

Les mer
 

Årsmøtedokumentene er klare

 

Nå foreligger dokumentene til årsmøtet årsmøte i Hunndalen TV og Bredbånd SA. Møtet arrangeres torsdag 21. mai kl. 1900 på personalrommet på Blomhaug skole. 

Les mer
 

Snart tid for årsmøte 2015

 

Det blir årsmøte i Hunndalen TV og Bredbånd SA torsdag 21. mai kl. 1900. Møtes holdes på personalrommet på Blomhaug skole.

Les mer
 

Feil i Sigrid Undsets veg

 

Noen av våre andelseiere i Sigrid Undsets veg i Hunndalen er uten tv-signaler. Her må det skiftes noen strømtrafoer. Dette vil bli utbedret i løpet av tirsdag 28/10.

Les mer
 

TV-sentralen strømløs

 

Eidsiva kobler om strøm i Tollerudvegen og TV-sentralen til Hunndalen TV og Bredbånd er derfor strømløs. Vi beklager manglende signaler til våre medlemmer som følge av dette.

Eidsiva antar at strømmer er tilbake ca kl 17.00 får vi opplyst via vår servicepartner. 

10. september 2014

Les mer
 

Brev om dekodere

 

En del av våre tidligere andelseiere har nylig mottatt brev fra Canal Digital med adresselapp for retur av sine dekodere til Canal Digital. De av dere som har levert inn dekoderen til Hunndalen TV og Bredbånd (tidligere TV-andelslaget) bes se bort fra dette brevet. 

Les mer
 

  Arkiv