Planlagt arbeid mandag


I forbindelse med et planlagt utbedringsarbeid i dag mandag 12. juni, blir det brudd på tv-signalene i deler av Hunndalen. 

Vår servicepartner skal fjerne en løs og skadet stamkabel i veikanten ved gamle Prestmarken bakeri og kobler om til jordkabel.

Les mer
 

Utsatt brev fra Canal digital

 

Alle andelshavere i Hunndalen TV og Bredbånd er lovet et informasjonsbrev/tilbudsbrev i forbindelse med overgang til Canal Digital. Avviklingsstyret beklager at dette brevet ennå ikke er sendt fra Canal Digital. 

Les mer
 

Slik melder du feil


Meld feil til info@tvah.no

All kommunikasjon vedrørende manglende tv-signaler eller andre feil på anlegget skal meldes på mail til info@tvah.no.

Husk å merk "feilmelding" i emnefeltet. Gi også en beskrivelse av hva feilen gjelder, hvilken adresse det gjelder og husk å oppgi telefonnummer slik at vår servicepartner kan få tak i deg.

Meldinger via vår mailboks gjør det enklere for oss å videreformidle feilmeldingen korrekt samt at det gir en god dokumentasjon på når og hvilken feil som er meldt.

For de som ikke har tilgang epost, kan feil meldes til styret på tlf. 940 33 704

Styret vil da informere servicepartner for utbedring neste virkedag.

Husk at vi er et andelslag uten ansatte. Kontakttelefonen betjenes sporadisk av valgte medlemmer i styret.

Det er ikke ønskelig at du kontakter vår servicepartner direkte. 

Feil på dekoder skal fortsatt meldes til Canal Digital. Tlf. 06090

Les mer
 

Andelshavere får tilbud fra Canal digital


Andelshaverne i Hunndalen TV og Bredbånd SA får snart et tilbud fra Canal Digital.

Styret har i lengre tid sondert og forhandlet om overtakelse av anlegget til en profesjonell aktør. Vårt hovedmål har vært å få til en så smidig og sømløs overgang som mulig for alle våre andelshavere.

Flere aktører og løsninger er vurdert. Vi må dessverre fastslå at interessen for å overta vårt anlegg ikke er til stede.

Les mer
 

Årsmøteinnkalling med sakliste

 

 

Vi viser til tidligere annonsert årsmøte/generalforsamling i Hunndalen TV og Bredbånd SA. Møtet finner sted på Blomhaug skole onsdag 5. april kl. 1900. Her foreligger sakslista med forklarende tekster. 

Les mer
 

Årsmøte 2017


Hunndalen TV og Bredbånd SA innkaller til årmøte/generalforsamling. Møtet finner sted på Blomhaug skole onsdag 5. april kl. 1900.


Forslag til møtet må sendes styre@tvah.no innen 29. mars. 


Vedrørende saker og saksliste viser vi til eget brev som sendes andelshaverne direkte. 


Styret


14. mars 2017
Les mer
 

Analoge signaler forsvinner

 

Fra 1. februar 2017 forsvinner NRK1, NRK2 og NRK3 som analoge kanaler. Det betyr at alle må ha dekoder også for å se disse kanalene på TV. Canal Digital kommer til å stenge øvrige analoge sigaler i løpet av året. 

Dette er en endring som gjelder alle satelittmatede kabel-TV-nett som mottar signaler fra Canal Digital, slik som Hunndalen TV og Bredbånd. 

Les mer
 

Vedtektene

 

Her en link til gjeldene vedtekter for Hunndalen TV og Bredbånd, sist endret i 2013.

Les mer
 

Distribusjonsavtalen

 

Her finner du link til den gjeldene distribusjonsavtalen, sist endret på årsmøtet i april 2017.

 

Les mer
 

Frist for oppsigelse


Vi minner på at fristen for å si opp avtalen Hunndalen TV og Bredbånd SA er en måned før ny termin. Eksempelvis må avtalen sies opp innen 1. desember for å bli gjeldene fra nyttår eller innen 1. mai hvis oppsigelsen skal gjelde for andre termin.

Dette har årsmøtet bestemt.

Det må være slik fordi vi forhåndsbestiller signaler fra Canal Digital for andelshaverne.

Oppdatert januar 2017

Les mer
 
 

  Arkiv