Nå foreligger tilbudet fra Canal Digital fiber


Endelig er Canal Digital i gang med salg av sin fiberløsning til andelseiere i Hunndalen TV og Bredbånd. Tilbudet ligger vedlagt i en pdf-fil i linken under. 

Canal Digital startet sitt oppsøkende dørsalg i dag, 13. september. De forventer en innsalgsperiode på et par uker. Deretter starter monteringsarbeidet hjemme hos den enkelte beboer. 

Les mer
 

Canal Digital sterkt på etterskudd

 

Avviklingsstyret i Hunndalen og Bredbånd forstår svært godt den uro det er rundt avvikling av selskapet og slukking av TV-signalet. Vi beklager å måtte melde at Canal Digital (fiber) er sterkt på etterskudd i sin framdrift overfor våre andelshavere. 

Avviklingsstyret vil distribuere tv-signaler til alt er avklart med Canal Digital. 

Vi forventer å få lister denne uken med hvem som får tilbud om fiber fra Canal Digital. Canal Digital fiber kontakter da fortløpende våre andelshavere som kan få dette tilbudet. Listen vil vi også legge ut her på denne hjemmesiden.

Vi minner om at alle har fått tilbud om en satellittløsning fra Canal Digital. 

For øvrig er det fritt opp til den enkelte andelshaver å tegne avtale med hvilken leverandør av tv-signaler de måtte ønske.

 

Avviklingsstyret 11. september 2017

Les mer
 

Canal Digital aktive fra 17. juli


Vi har nå fått oppdatert informasjon fra Canal Digital (CD). Som skrevet før, vil alle som kan få fiber bli kontaktet direkte av representant fra CD. CD starter sitt arbeid mot våre andelshavere for fullt fra 17. juli. 


Konkakten vil foregå i puljer ut fra type tilknytning, luftstrekk eller kabel i bakken. Noen andelshavere skal allerede ha blitt kontaktet.


Hvis noen lurer på om de er med i utvalget som kan få fiber kan de ringe Telenor på telefon 81500391 å spørre om de kan få fiber på sin adresse. 

VIKTIG: Våre andelshavere skal ikke bestille via denne kundetelefonen, bare sjekke om de kan få fiber. Vi får eget tilbud som Telenors kundeservice ikke er kjent med. 


I tillegg til fibertilbudet, foreligger et tilbud fra Canal Digital Satelitt. Dette har alle fått skriftelig. 


God sommer, fra avviklingstyret.

16. juli 2017

Les mer
 

Fiber eller satellitt fra Canal Digital

 

Vi viser til brev utsendt fra Canal Digital og Hunndalen TV og Bredbånd, datert juni 2017. Slik dette brevet leses ser det ut som våre andelseiere kun mottar et tilbud om framtidig TV-tilbud via satellitt fra Canal Digital. Dette stemmer ikke. Alle som bor på adresse med mulighet for fibertilknytning vil selvsagt få tilbud om fiber. 

Andelseiere kontaktes direkte av representanter fra Canal Digital fortløpende nå framover. Da vil forhåpentligvis misforståelser rundt hvilken tilknytning som er mulig, bli avklart direkte med andelseier.

Andelseiere vil nå også motta en faktura fra Hunndalen TV og Bredbånd. Denne gjelder for den siste leveransen av TV-signaler fra vårt samvirkforetak, fram til 1. oktober 2017.  

Etter avtale med Canal Digital er det nå fakturert for to eller tre måneder - juli, august (og september). Hvor mange måneder du får faktura for avhenger av hvor du bor og hvor raskt det forventes at overgangen til Canal Digital vil være. 

Vårt ønske er at alle våre andelseiere skal få en så sømløs overgang som mulig.

 

Avviklingsstyret, 300617

Les mer
 

Planlagt arbeid mandag


I forbindelse med et planlagt utbedringsarbeid i dag mandag 12. juni, blir det brudd på tv-signalene i deler av Hunndalen. 

Vår servicepartner skal fjerne en løs og skadet stamkabel i veikanten ved gamle Prestmarken bakeri og kobler om til jordkabel.

Les mer
 

Utsatt brev fra Canal digital

 

Alle andelshavere i Hunndalen TV og Bredbånd er lovet et informasjonsbrev/tilbudsbrev i forbindelse med overgang til Canal Digital. Avviklingsstyret beklager at dette brevet ennå ikke er sendt fra Canal Digital. 

Les mer
 

Slik melder du feil


Meld feil til info@tvah.no

All kommunikasjon vedrørende manglende tv-signaler eller andre feil på anlegget skal meldes på mail til info@tvah.no.

Husk å merk "feilmelding" i emnefeltet. Gi også en beskrivelse av hva feilen gjelder, hvilken adresse det gjelder og husk å oppgi telefonnummer slik at vår servicepartner kan få tak i deg.

Meldinger via vår mailboks gjør det enklere for oss å videreformidle feilmeldingen korrekt samt at det gir en god dokumentasjon på når og hvilken feil som er meldt.

For de som ikke har tilgang epost, kan feil meldes til styret på tlf. 940 33 704

Styret vil da informere servicepartner for utbedring neste virkedag.

Husk at vi er et andelslag uten ansatte. Kontakttelefonen betjenes sporadisk av valgte medlemmer i styret.

Det er ikke ønskelig at du kontakter vår servicepartner direkte. 

Feil på dekoder skal fortsatt meldes til Canal Digital. Tlf. 06090

Les mer
 

Andelshavere får tilbud fra Canal digital


Andelshaverne i Hunndalen TV og Bredbånd SA får snart et tilbud fra Canal Digital.

Styret har i lengre tid sondert og forhandlet om overtakelse av anlegget til en profesjonell aktør. Vårt hovedmål har vært å få til en så smidig og sømløs overgang som mulig for alle våre andelshavere.

Flere aktører og løsninger er vurdert. Vi må dessverre fastslå at interessen for å overta vårt anlegg ikke er til stede.

Les mer
 

Årsmøteinnkalling med sakliste

 

 

Vi viser til tidligere annonsert årsmøte/generalforsamling i Hunndalen TV og Bredbånd SA. Møtet finner sted på Blomhaug skole onsdag 5. april kl. 1900. Her foreligger sakslista med forklarende tekster. 

Les mer
 

Årsmøte 2017


Hunndalen TV og Bredbånd SA innkaller til årmøte/generalforsamling. Møtet finner sted på Blomhaug skole onsdag 5. april kl. 1900.


Forslag til møtet må sendes styre@tvah.no innen 29. mars. 


Vedrørende saker og saksliste viser vi til eget brev som sendes andelshaverne direkte. 


Styret


14. mars 2017
Les mer
 
 

  Arkiv