Om Hunndalen TV og Bredbånd

 

Eier

Hunndalen TV og Bredbånd SA (tidligere TV-andelslaget Hunndalen) er et samvirkeforetak med ca. 800 andelseiere. Som medlem (tidligere andelseier) er du med på å eie TV-foretaket. Samvirkeforetaket drives av et styre bestående av 6 medlemmer. Det er ingen ansatte i foretaket. Dette medfører at vi ber henvendelser gjøres skriftlig på e-post, post eller via vår servicetelefon.

Ditt abonnement

Du som eier forplikter å melde fra om adresseendring. Ved salg av bolig må du enten overdra medlemskapet til ny eier ved å fylle ut en overdragelseserklæring eller du må si opp ditt abonnement. Et abonnement følger et kalenderår. For å si opp abonnementet for neste år, for eksempel fra 2017, må du si opp denne innen 01.10.2016 - altså tre måneder før årsskifte.

Dersom du som medlem ikke betaler årsavgift, vil saken først sendes til inkasso med de ekstraomkostninger det medfølge. Vår vedlikeholdspartner vil foreta utkobling og kostnaden på ca. 2.000 vil bli belastet dem. Så dersom du unnlater å betale en fakturen på 3.458 kroner kan de totale kostnadene beløpe seg til kr. 6.500 kr. og da står du med svart skjerm.

Hva oppnår vi?

Samvirkeforetaket drives uten mål om profitt. Et eventuelt overskudd på driften, brukes på forbedringer i anlegget. Driftsformen gir oss lav abonnementsspris. Den kanalpakken vi sender i dag koster nærmere kr. 6.000 i året hos andre tilbydere, mens du betaler kroner 3.970  i Hunndalen TV og Bredbånd (2015). 

I øyeblikket har vi avtale med Canal Digital slik at våre abonnenter får Canal Digitals grunnpakke, 15 valgfrie kanaler samt mulighet til å kjøpe ekstrakanaler etter eget ønske.